• Utskrift

Høstsemesteret 2019 

Vi startet semesteret tirsdag 27. august med øvelse og hyggetreff. Torsdag 10. oktober deltok vi under lysvandringen langs Alnaelva og søndag 27. oktober arrangerte vi vår årlige konsert i Grorud kirke. Høybråten Damekor, Høybråten Sangforening, Bryn Mannskor og KOSAK deltok sammen med oss på konserten. Torsdag 5. desember skal vi synge under adventskonserten i Hakadal kirke og søndag 15. desember ser vi fram til å delta under "Vi synger og spiller julen inn" i Grorud kirke".