• Utskrift

Høstsemesteret 2019 

Vi startet semesteret tirsdag 27. august med øvelse og hyggetreff. Torsdag 10. oktober skal vi delta under lysvandringen langs Alnaelva og søndag 27. oktober arrangerer vi vår årlige konsert i Grorud kirke. Det ligger an til en rekke andre arrangementer i løpet av høsten, særlig når vi nærmer oss juletider.