Om koret

  • Utskrift

Vi er en del sangglade mannfolk som møtes hver tirsdag kveld for å synge. Når alle møter er vi 27 personer.

Koret vårt ble stiftet 8.september 1921 av 14 mann som kom sammen for å danne et mannskor. Koret har de siste årene samarbeidet nært med Nittedal Mannskor. Korene har felles øvelser, samme dirigent og opptrer i de fleste sammenhenger som ett kor.

De eldste som er med oss har passert 85 år, men de aller fleste er i aldersgruppen 70 - 80 år. Vi har et variert repertoar som spenner fra folketoner, viser (særlig Evert Taube), spirituals, religiøse sanger og tradisjonelle mannskorsanger. Vi har øvelse hver tirsdag på Grorud Samfunnshus mellom kl.18.30 - 20.30. Koret har mange oppgaver/opptredner, spesielt i nærmiljøet.

I 2011 var koret 90 år. Dette ble markert med en 5-dagers tur til Edinburgh i begynnelsen av juli. Der sang vi i St. Giles katedralen og i Edinburgh Castle, Great Hall. Søndag 13. november hadde vi jubileumskonsert i Grorud kirke. Der medvirket også damekoret Caldera (tidl. Kor Uten Navn) og The Real Choir (blandet kor).

I 2016 rundet koret 95 år. Dette ble bl.a. markert med jubileumstur til Gotland 16. - 19. juni, med konsert i Vårdklockan kyrkja i Visby.